Voorwaarden

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten. Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via info@mono-convenant.nl.

Informatie die u invoert als deelnemer wordt alleen gebruikt om met u te communiceren over het MONO-convenant en is alleen beschikbaar voor de partijen uit MONO-convenant werkgroep. Dit zijn ANWB, TeamAlert, Veilig Verkeer Nederland, Samsung, Interpolis en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De werkgroep behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is de werkgroep aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Privacy- en cookie-beleid MONO-Convenant

De werkgroep is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Uiteraard worden persoonsgegevens van gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de werkgroep zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, is de verwerking van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De enige reden waarom de werkgroep deze gegevens vraagt is zodat we weten wat een deelnemer heeft toegezegd en zodat we per mail kunnen communiceren. Hetzij over de jaarlijkse voortgang, hetzij een nieuwsbrief versturen of uitnodiging thema-sessie. Maar dit alles puur gerelateerd aan het convenant. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de MONO-Convenant werkgroep via info@mono-convenant.nl

Gebruik van cookies

Deze website houdt geen cookies bij.

Wijzigingen

De MONO-Convenant werkgroep houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de werkgroep een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Den Haag, 31-10-2019